ikonkaZacznij tutaj

“Wszystkim nam, przeznaczone jest błyszczeć, tak jak błyszczą dzieci. Nie tylko niektórym z nas. WSZYSTKIM. Kiedy pozwalamy, by nasze światło jaśniało, podświadomie pozwalamy innym na to samo. Kiedy stajemy się wolni od strachu, sama nasza obecność niesie innym oswobodzenie.”

Marianne Wiliamson – Powrót do miłości.


Marzę, abyśmy dbali o wewnętrzną harmonię. Aby nasze dzieci, mogły uczyć się od nas, dorosłych w jaki sposób tworzymy bezpieczny świat międzyludzkich połączeń. Jeśli uleczymy przeszłe traumy i przywrócimy regulację naszym autonomicznym układom nerwowym, jako osoby, rodziny i społeczności możemy przerwać schematy, które wzmacniają nasze największe problemy. Tym samym stworzymy bezpieczniejszy, pełen życia i bardziej połączony ze sobą świat. Bezpieczny świat międzyludzkich połączeń.
W swojej pracy korzystam z:

ikonka

Praktycznej wiedzy z obszaru neurobiologii. Dzięki wyjaśnieniu roli i zasad funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego, możesz rozważyć powody, dla których i TY i inni ludzie zachowują się w taki sposób, w jaki się zachowują.

ikonka

Teorii wielorakiej osobowości i modelu terapeutycznego zwanego Systemem Wewnętrznej Rodziny ( Internal Family System). W wielkim skrócie jest to depatologizujace podejście terapeutyczne, które zakłada, że umysł ludzki jest wieloraki. IFS postrzega psychikę człowieka jako system złożony ze zdrowego empatycznego JA i oraz zbioru powiązanych ze sobą części, z których każda ma własne nawykowe zachowania, przekonania i przysięgi oraz uczucia.

ikonka

Porozumienia bez przemocy, rozumianego jako włączenie perspektywy życia ze świadomością myśli, uczuć i potrzeb, z jednoczesnym wykluczeniem wszelkiej przemocy: w umyśle, przemocy słownej i w czynach.

ikonka

Sprawiedliwości naprawczej, która w odróżnieniu do sprawiedliwości karnej, stawia sobie za cel naprawianie relacji. Korzystam z mediacji i facylitacji aby ułatwić ludziom bycie w dialogu, nawet wtedy, kiedy jest bardzo trudno.

Jeśli jest w Tobie aktywny kawałek, który chciałby doświadczyć współpracy , zapraszam do kontaktu.