Warsztaty i kursy

Projektuję warsztaty i kursy w taki sposób aby uczestniczka i uczestnik mieli poczucie sensu i jasności, po co i dlaczego będzie przydatna nowa wiedza oraz jak wdrożyć nowe umiejętności do swojego życia. 

Zaczynam od przygotowania procesu i precyzyjnego określenia celów. Korzystam z obserwacji, analizy, wywiadów oraz pogłębionej diagnozy kompetencyjnej 360 stopni.

Prowadząc szkolenia korzystam z aktywnych metod uczenia się. Jestem przekonana, że w uczeniu się osób dorosłych, teoria ma następować po praktyce, a nigdy na odwrót. Dlatego podczas szkoleń zaproponuję Ci analizę własnych zachowań w celu zmiany na takie, które będą miały dla Ciebie sens.

Podczas warsztatów używam własnoręcznie przygotowanych flipchartów i infografik, które dużo skuteczniej wspierają proces uczenia się. 


Warsztaty: O szakalu i żyrafie w nas. 

Szakal i żyrafa to symbole, którymi posłużył się Marshall B. Rosenberg, autor światopoglądu na temat życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy (w tym przemocy w umyśle, słowach i w czynach) Te symbole zwierząt reprezentują dwa style komunikowania się. Szakalowi zależy na racji, z łatwością osądza, zawstydza i oskarża, artykułując lub nie, swoje oczekiwania. Żyrafa patrzy na świat z empatią i szczerością, żyje w taki sposób aby uwzględniać potrzeby swoje i innych.

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość: 

 • czym jest ruch bezprzemocowy?
 • na czym polega przemoc, którą większość z nas stosuje i której większość z nas doświadcza?
 • kluczowych przekonań, na których jest zbudowany światopogląd porozumieniowy Marshalla B. Rosenberga w zestawieniu ze zdaniami w prawdziwość których wierzysz
 • 4. filarów porozumieniowych 
 • procesów porozumieniowych

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ


Warsztaty: Słuchanie i wyrażanie potrzeb – 4 KROKI

Marshall B. Rosenberg opracował praktyczne, pomocne narzędzie dla rozwoju samoświadomości. Jest to model 4 KROKÓW, który tworzy użyteczną strukturę w budowaniu postawy odpowiedzialności za uczucia i potrzeby. 4 KROKI pomagają w słyszeniu i tropieniu potrzeb, rozumianych jako uniwersalny zbiór dla każdego człowieka. Stosowanie 4.kroków inicjuje trwałą zmianę w naszym życiu. Dzięki koncentracji na potrzebach, poprzez drogowskaz jakimi są myśli i uczucia, wspierają proces transformacji przekonań. Dzięki temu koncentrujemy się jako ludzie na poszukiwaniu skutecznych sposobów na zadbanie o to, co daje nam energię do życia. 

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość:

 • czym są potrzeby a czym strategie i dlaczego warto je odróżniać?
 • czym są myśli i po co mamy uczucia?
 • czym różni się prośba od żądania?
 • kiedy warto być w ocenie a kiedy w obserwacji?
 • jak wyrażać swoje potrzeby i jak słuchać potrzeb innych?

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ


Warsztaty: Dzwonki alarmowe – trudne, wtórne uczucia

Kultura dominacji, w jakiej żyjemy, utrudnia nam radzenie sobie ze złością, wstydem i poczuciem winy. Funkcjonowanie w schemacie myślowym opartym na kategoriach: 

 • ma rację/nie ma racji, 
 • powinien/nie powinien, 
 • zasługuje/nie zasługuje, 

odbiera nam wolność wyboru. 

A gdyby tak spojrzeć na te trudne uczucia: wstyd, złość i wina, jako na dzwonki alarmowe, które sygnalizują niezaspokojone potrzeby? Moje doświadczenia mówią o tym, że jest to możliwe! Efektem jest empatyczny kontakt z sobą samym oraz poprawa jakości relacji z innymi ludźmi.

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość:

 • czym jest złość i jak ją ekologicznie transformować? 
 • jak radzić sobie z poczuciem winy i obwinianiem innych?
 • czym jest wstyd i jakie ma konsekwencje?
 • w jaki sposób zadbać o relacje, kiedy zrobimy coś z czego nie jesteśmy potem szczególnie dumni?

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ


Warsztaty: Informacja zwrotna – dawanie i przyjmowanie

W podejściu porozumieniowym, skupiamy się na jakościowym i relacyjnym znaczeniu feedbacku. Intencją jest wniesienie wartościowej informacji w rozwój innej osoby. 

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość:

 • czym jest porozumieniowa informacja zwrotna? 
 • jak usłyszeć zwyczajową krytykę?
 • jak transformować swoje osądy?
 • w jaki sposób zadbać o relacje i jednocześnie o szczere wyrażanie siebie?


Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJWarsztaty: Konflikty i nieporozumienia 

Moje doświadczenia z nieporozumieniami mówią o tym, że energia konfliktów pochłaniania przez złość, bezsilność lub frustrację jest bardzo wyczerpująca. Jednocześnie wierzę, że ta sama energia, może popłynąć w kierunku źródeł energii odnawialnej. Przekierowując uwagę w miejsce racji na relacje. Dzięki temu, mogę usłyszeć siebie i drugą osobę, zadbać o porozumienie.

Podczas tych warsztatów, zyskasz świadomość:

 • czym są konflikty i nieporozumienia w ujęciu Teorii Poliwagalnej
 • jakie mamy nawykowe reakcje w sytuacjach trudnych? 
 • jak sobie radzić, kiedy jest nam trudno?
 • jak wygląda porozumieniowy proces dialogowy

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ


Warsztaty: Konflikty i nieporozumienia w grupie

Podczas tych warsztatów, zyskasz świadomość:

 • czym są konflikty i nieporozumienia w ujęciu Teorii Poliwagalnej? 
 • jakie mamy nawykowe reakcje w sytuacjach trudnych? 
 • jak sobie radzić, kiedy jest nam trudno
 • grupowy porozumieniowy proces dialogowy

Jeśli chcesz zamówić te warsztaty dla swojej organizacji napisz TUTAJ


Warsztaty na zamówienie, szyte na miarę 

napisz TUTAJ

Do zobaczenia. Iza