Warsztaty i kursy

Projektuję warsztaty i kursy w taki sposób aby uczestniczka i uczestnik miał duże poczucie sensu i jasności po co i dlaczego będzie mu przydatna nowa wiedza oraz jak wdrożyć nowe umiejętności do swojego życia. 

Zaczynam od przygotowania procesu i precyzyjnego określenia celów. Korzystam z obserwacji, analizy, wywiadów oraz pogłębionej diagnozy kompetencyjnej 360 stopni.

Prowadząc szkolenia korzystam z aktywnych metod uczenia się. Jestem przekonana, że w uczeniu się osób dorosłych, teoria ma następować po praktyce, a nigdy na odwrót. Dlatego podczas szkoleń zaproponuję Ci analizę własnych zachowań w celu zmiany na takie, które będą miały dla Ciebie sens.

Podczas warsztatów używam własnoręcznie przygotowanych flipchartów i infografik które dużo skuteczniej wspierają proces uczenia się. 


Warsztat: O szakalu i żyrafie w nas. 

Szakal i żyrafa to symbole, którymi posłużył się Marshall B. Rosenberg, autor światopoglądu na temat życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy (w tym przemocy w umyśle, słowach i w czynach) Te symbole zwierząt reprezentują dwa style komunikowania się. Szakalowi zależy na racji, z łatwością osądza, zawstydza i oskarża, artykułując lub nie, swoje oczekiwania. Żyrafa patrzy na świat z empatią i szczerością, żyje w taki sposób aby uwzględniać potrzeby swoje i innych.

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość: 

 • czym jest ruch nonviolence?
 • na czym polega przemoc, którą większość z nas stosuje i której większość z nas doświadcza?
 • kluczowych przekonań, na których jest zbudowany światopogląd porozumieniowy Marshalla B. Rosenberga 
 • 4. filarów porozumieniowych 

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ

Do zobaczenia. Iza


Warsztat: Słuchanie i wyrażanie potrzeb – 4 KROKI

Marshall B. Rosenberg opracował praktyczne, pomocne narzędzie dla rozwoju samoświadomości. Jest to model 4 KROKÓW, który tworzy użyteczną strukturę w budowaniu postawy odpowiedzialności za uczucia i potrzeby. 4 KROKI pomagają w słyszeniu i tropieniu potrzeb, rozumianych jako uniwersalny zbiór dla każdego człowieka. Stosowanie 4.kroków inicjuje trwałą zmianę w naszym życiu. Dzięki koncentracji na potrzebach, poprzez drogowskaz jakimi są myśli i uczucia, wspierają proces transformacji przekonań. Dzięki temu koncentrujemy się jako ludzie na poszukiwaniu skutecznych sposobów na zadbanie o to, co daje nam energię do życia. 

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość:

 • czym są potrzeby a czym strategie i dlaczego warto je odróżniać?
 • czym są myśli i po co mamy uczucia?
 • czym różni się prośba od żądania?
 • kiedy warto być w ocenie a kiedy w obserwacji?
 • jak wyrażać swoje potrzeby i jak słuchać potrzeb innych?

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ

Do zobaczenia. Iza


Warsztat: Dzwonki alarmowe – trudne uczucia

Kultura dominacji, w jakiej żyjemy, utrudnia nam radzenie sobie ze złością, wstydem i poczuciem winy. Funkcjonowanie w schemacie myślowym opartym na kategoriach: 

 • ma rację/nie ma racji, 
 • powinien/nie powinien, 
 • zasługuje/nie zasługuje, 

odbiera nam wolność wyboru. 

A gdyby tak spojrzeć na te trudne uczucia: wstyd, złość i wina, jako na dzwonki alarmowe, które sygnalizują niezaspokojone potrzeby? Moje doświadczenia mówią o tym, że jest to możliwe! Efektem jest empatyczny kontakt z sobą samym oraz poprawa jakości relacji z innymi ludźmi.

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość:

 • czym jest złość i jak ją ekologicznie transformować? 
 • jak radzić sobie z poczuciem winy i obwinianiem innych?
 • czym jest wstyd i jakie ma konsekwencje?
 • w jaki sposób zadbać o relacje, kiedy zrobimy coś z czego nie jesteśmy potem szczególnie dumni?

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ

Do zobaczenia. Iza


Warsztat: Informacja zwrotna – dawanie i przyjmowanie

W podejściu porozumieniowym, skupiamy się na jakościowym i relacyjnym znaczeniu feedbacku. Intencją jest szczere wyrażenie siebie i wniesienie istotnej informacji w rozwój innej osoby. 

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość:

 • czym jest porozumieniowa informacja zwrotna? 
 • jak usłyszeć zwyczajową krytykę?
 • jak transformować swoje osądy?
 • w jaki sposób zadbać o relacje i jednocześnie o szczere wyrażanie siebie?


Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ

Do zobaczenia. IzaWarsztat: Konflikty i nieporozumienia 

Nasze doświadczenia z nieporozumieniami mówią o tym, że energia konfliktów pochłaniania przez złość, bezsilność lub frustrację jest bardzo wyczerpująca. Jednocześnie wierzymy, że ta sama energia, może popłynąć w kierunku źródeł energii odnawialnej. Możemy przekierować uwagę w miejsce racji na relacje. Dzięki temu możemy usłyszeć się wzajemnie i otrzymać to, co jest dla nas ważne.

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość:

 • czym są konflikty i nieporozumienia w ujęciu porozumieniowym? 
 • jakie mamy nawykowe reakcje w sytuacjach trudnych? 
 • jak sobie radzić, kiedy jest nam trudno w jaki sposób porozumieć się z innymi, kiedy ważne są i racje i relacje?
 • porozumieniowy proces dialogowy

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ

Do zobaczenia. Iza


Warsztat: Konflikty i nieporozumienia w grupie

Podczas tego warsztatu, zyskasz świadomość:

 • czym są konflikty i nieporozumienia w ujęciu porozumieniowym? 
 • jakie mamy nawykowe reakcje w sytuacjach trudnych? 
 • jak sobie radzić, kiedy jest nam trudno w jaki sposób porozumieć się z innymi, kiedy ważne są i racje i relacje?
 • grupowy porozumieniowy proces dialogowy

Jeśli chcesz zamówić ten warsztat dla swojej organizacji napisz TUTAJ

Do zobaczenia. Iza


Warsztaty na zamówienie, szyte na miarę 

Jeśli chcesz zamówić warsztat przygotowany dla swojej organizacji napisz TUTAJ

Do zobaczenia. Iza