Porozumienie bez Przemocy i Teoria Poliwagalna

Do spełnionego życia potrzebujemy uwzględnionych potrzeb. Aby wytropić potrzeby, nazwać i zgłębić a w efekcie zacząć świadomie zapraszać więcej energii do własnego życia, wspierające są informacje, które przekazują uczucia. Jak zatem połączyć kropki i odczytać to, co mówią uczucia przyjemne i nieprzyjemne? To jest bardzo proste i jednocześnie nie jest łatwe. 

Zdarza mi się słyszeć od ludzi: “tyle lat już zgłębiam porozumienie i ciągle jestem szakalem dla siebie i dla innych”. Doświadczyłam, że rozumiejąc zasady funkcjonowania i rolę autonomicznego układu nerwowego łatwiej jest zintegrować Porozumienie bez przemocy, które  inspiruje nas, do spojrzenia na nasze ludzkie zachowania właśnie przez pryzmat uczuć i potrzeb. 

Autonomiczny układ nerwowy znajduje się w centrum naszego codziennego życia, ponieważ kształtuje nasze poczucie bezpieczeństwa i wpływa na zdolność do nawiązywania i utrzymywania relacji ze sobą i z innymi. Chroniczny stres i trauma przerywają rozwój autonomicznej regulacji i uniemożliwia tworzenie obwodów bezpiecznego połączenia. Znając 3. zasady porządkujące wiedzę o autonomicznym układzie nerwowym, potrafimy skutecznie towarzyszyć tak sobie jak i naszym klientom, współpracownikom czy domownikom, w przejściu od adaptacyjnych reakcji na przetrwanie do autonomicznie regulowanego stanu bezpieczeństwa. 


Zapraszam Ciebie do rozważenia spotkań ze mną i włączenia perspektywy życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy, przemocy rozumianej jako:

1. Przemocy w umyśle, która zaczyna się w Twoim teatrze mentalnym: “Przez Ciebie jestem zła…”, “To moja wina…”, “Nie jestem wystarczająco dobra, ładna..”, “Musisz to zrobić tak jak ja Ci mówię”, “Ale to on…., ale to ona….” Ta przemoc, którą kolektywnie stosujemy jednocześnie nie zaczęła się od naszego pokolenia. Jest obecna w przekazach międzypokoleniowych, w porzekadłach i zadaniach w prawdziwość których wierzymy. 

2. Przemocy słownej, która jest wypowiadana w postaci krytyki, która jest praktycznym zastosowaniem osądów moralnych i żądań 

“Przez Ciebie jestem zła, To moja wina, “Musisz to zrobić”, “Powinnaś tak postąpić ….Albo zrobisz tak jak mówię albo… 

3. Przemocy w czynach, takich jak stosowanie kar i nagród ( tak nagród też, to odwrotna strona kar) klapsów, bicia i wszelkiej przemocy fizycznej.

Porozumienie bez przemocy postrzegam jako sposób życia, jako postawę w stosunku do siebie i innych ludzi, opartą na byciu w empatycznym i szczerym kontakcie. Aby częściej bywać w połączeniu ze sobą i z innymi, wspierająca jest empatia i radykalna szczerość. Ta w odróżnieniu od krytyki jest możliwa, jeśli w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, wykonasz zwrot ku sobie z pytaniem “Co mi to robi? „Jak się czuję”

Jeśli obserwujesz u siebie impulsy do zachowań lub zachowania typu:

 1. Obwinianie: raz obwiniasz siebie, a raz obwiniasz winą drugą stronę.
 2. Zawstydzanie: raz zawstydzasz siebie a raz drugą stronę.
 3. Wybuchy lub tłumienie gniewu, złości, krzykiagresję w czynach.
 4. Krytykowanie, osądzanie, sarkastyczne i ironiczne wyrażanie się.
 5. Brak gotowości do wyrażania próśb, bycia w dialogu, dawania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 6. Fochowania się, zamykania na kontakt i relację.
 7. Wyrażania żądań, rozkazów, trudności w przyjmowaniu czyjegoś NIE.
 8. Brak gotowości do wyrażania swoich uczuć i potrzeb i bycia w autentycznych relacjach.
 9. Inne…zachowania, które Ciebie lub Twoje otoczenie niepokoi….

Jak pisze Miki Kashtan, jedna z moich ulubionych autorek. 

“Wybór jest aktem wewnętrznym: Bez względu na okoliczności możemy zaspokoić własną potrzebę autonomii poprzez dokonywanie świadomego wyboru na podstawie świadomości potrzeb.” 

Jeśli masz gotowość na spotkanie się ze sobą, w drodze do życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy (w tym przemocy wobec siebie) jestem do dyspozycji.

Oferuję: 

 • kursy porozumiewania się
 • warsztaty na zamówienie

Kurs porozumiewania się w idei Marshalla B. Rosenberga, oparty jest na bezprzemocowym światopoglądzie, wywodzącym się z nurtu psychologii humanistycznej. Marshall proponuje nam bardzo konkretne narzędzia i procesy do transformacji nawyków komunikacyjnych, wierząc, że kiedy opieramy się na porozumieniowych założeniach, kontakt ze sobą i kontakt z innymi staje się możliwy, nawet wtedy, kiedy jest trudno. Porozumieniowy model 4 kroków, jeśli jest przez nas ludzi praktykowany, umożliwia zmianę społeczną w kierunku niezwykle świadomego życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy.

Przeżywki

Warsztaty mają charakter praktyczny, są oparte na przeżywkach. Wierzę, że doświadczenie ma moc w osobistej zmianie. Pracuję w formie DEMO, następnie doświadczamy w dwójkach, trójkach, czasem na forum. Jednocześnie Ty decydujesz czy masz gotowość wziąć udział w ćwiczeniu czy nie. Zbieramy z doświadczeń rozkminy i refleksje. Dzięki temu, mamy jako ludzie więcej jasności co do sensu i znaczenia przekazywanych treści.

Trening 

Pracujemy na autentycznych przykładach trenerki i uczestniczek oraz uczestników kursu.Zależy mi na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której uczestniczki i uczestnicy kursu mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami, doświadczeniami i refleksjami. Podczas zajęć pracujemy w dwójkach, trójkach i innych mini podgrupach.

Praktyka między spotkaniami

Pomiędzy spotkaniami zapraszam do:

1. Obserwacji siebie, swoich zachowań i prowadzenie notatek optymalnie ok. 5. min dziennie

2. ćwiczenia w parach pomiędzy zajęciami, ok. 20. min na tydzień

3. Stałego kontaktu w zamkniętej grupie


Etap 1. Kurs dla grupy początkującej – 36 godzin ( 12 spotkań X 3h, 17:30-20:30 , co 2. tygodnie, we wtorki

Podczas Etapu 1. czyli tego właśnie kursu, prawdopodobnie doświadczysz:

 • Słuchania empatycznego czyli usłyszenia siebie i usłyszenia drugiej osoby, w miejsce nawykowego interpretowania i oceniania.
 • Znaczenia rozróżnień kluczowych, ułatwiających wybór zachowań i tego co wypowiesz.
 • Brania odpowiedzialności za uczucia przyjemne i nieprzyjemne oraz świadomości własnych myśli.
 • Odkrycia uniwersalnych ludzkich potrzeb i kontaktu z nimi. Rozróżnienia potrzeb od strategii. Świadomości wyboru sposobów w jakie możesz zadbać o potrzeby.
 • Mocy próśb. Odmawiania na czyjeś prośby oraz przyjmowania odmowy.
 • Podejmowania decyzji z uwzględnieniem potrzeb (a nie własnych myśli, czy opinii innych osób).
 • Formułowania i odbieranie zwyczajowej krytyki jako informacji zwrotnej.
 • Przekazywanie wartościowej informacji zwrotnej.
 • Praktyki świętowania życia: wdzięczności kiedy potrzeby są uwzględnione i odżałowywania: niespełnionych potrzeb, nieudanych strategii czy straty.
 • Świadomości dzwonków alarmowych: poczucia winy, obwiniania, wstydu i złości 

Najbliższy termin kursu TUTAJ


Etap 2. Kurs dla grupy zaawansowanej – 36 godzin ( 12 spotkań X 3h, tj 17:30-20:30 , co 2. tygodnie, we czwartki

Podczas Etapu 2. czyli tego właśnie kursu, prawdopodobnie doświadczysz:

 • Pogłębisz umiejętność słuchania i słyszenia serduchem, w ramach połączeń wewnętrznych z tym co czujesz i czego potrzebujesz.
 • Wytropisz i ponazywasz uczucia i POTRZEBY korzystając z zasobu słów, które są dostępne oraz nowych określeń, abyś mógł i mogła czuć się swobodnie, mówiąc i nazywając to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne.
 • Popracujesz nad transformacją przekonań i przysiąg aby Twoje reakcje w sytuacjach, kiedy ktoś Cię: krytykuje, osądza, robi zarzuty, żąda, rozkazuje lub odmawia Twoim prośbom były Twoim wyborem.
 • Doświadczysz co to znaczy mediowanie konfliktów wewnętrznych, kiedy chcesz powiedzieć “NIE” a jednak mówisz “TAK”
 • Zyskasz więcej świadomego wyboru, poprzez większą uważność na dzwonki alarmowe i transformację nieprzyjemnych stanów, takich jak: złość, gniew, obwinianie innych, poczucie winy czy poczucie bezwartościowości
 • Udoskonalisz szukanie bezprzemocowych strategii na uwzględnienie Twoich potrzeb i potrzeb drugiego człowieka, kiedy już naprawdę wiesz, o co Ci i Wam chodzi. Prawdopodobnie uwolnisz się od oczekiwań, tak wobec siebie jak i wobec innych.
 • Popracujesz nad transformacją swoich PRZYSIĄG i PRZEKONAŃ w kierunku uwzględnienia ważnych TERAZ dla Ciebie potrzeb.
 • Potrenujesz wyrażanie uznania w miejsce pochwał oraz przyjmowanie i dawanie informacji zwrotnej.
 • Odkryjesz, co to znaczy przepraszać – nie z miejsca poczucia winy i inicjować oraz prowadzić rozmowy naprawcze oraz odżałowywać nieskuteczne strategie w zadbaniu o potrzeby.
 • Popracujesz na prokrastynacją, perfekcjonizmem i odwagą do wyrażanie siebie.

Najbliższy termin kursu TUTAJ

Do zobaczenia. Iza