Mediacje i facylitacje

Facylitacja to metoda pracy z grupami i zespołami, wspierająca strukturę i efektywność.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzę mediacje zarówno w sprawach sądowych, jak i w prywatnych, m.in innymi w sporach pracowniczych, konfliktach grupowych i gospodarczych.

Oferuję jako mediatorka i facylitatorka:

  1. wsparcie grup i zespołów w odnalezieniu i nazwaniu obszarów do świętowania i doceniania a także problemów/wyzwań/potrzeb/pomysłów/ strategii działań i zadań
  2. pomoc w porozumieniu między członkami grupy, szczególnie w sytuacjach rosnącego napięcia, nieporozumień czy konfliktów
  3. wsparcie członków grupy lub zespołu w przyjmowaniu przez nich ról
  4. pomoc w podejmowaniu grupowych decyzji w oparciu o proces w którym uwzględnione są potrzeby wszystkich zainteresowanych