Mediacje i Facylitacje

Sprawiedliwość naprawcza, w odróżnieniu do sprawiedliwości karnej, stawia sobie za cel naprawianie relacji. W wielkim skrócie mówi ona o tym, że celem rozwiązania konfliktu jest zadośćuczynienie i odbudowanie relacji. Konflikt pomiędzy dwiema osobami ma zawsze wpływ na społeczność. Czasem są to dzieci, czasem rodzice a czasem przyjaciele i rodzina lub ludzie z sąsiedztwa czy grupy.

Doświadczyłam, że konflikt jest okazją, by zostać usłyszanym i zrozumianym przez pozostałe osoby. Zadośćuczynienie pojawia się jako naturalna konsekwencja wzajemnego usłyszenia się i zrozumienia motywów działania każdej z osób. 

To w czym wspieram, to w budowaniu mostów zamiast murów. Jestem facylitatorką oraz mediatorką porozumieniową i sądową, wpisaną na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi.


Mediacje dla osób dorosłych:

Jeśli:

1. Jesteś w sytuacji rozstania ze swoją partnerką lub partnerem i doświadczasz złości, poczucia winy, wstydu lub bezsilności czy stanu beznadziei?

2. Marzy Ci się, aby Wasz proces rozstania odbył bez awantur, wzajemnego obwiniania się i przerzucania odpowiedzialnością?

3. Jest dla Ciebie tak samo ważne, aby zadbać o dobrostan dorosłych jak i dzieci, w taki sposób, by każdy czuł się widziany i słyszany ze swoimi racjami, uczuciami i potrzebami? 

4. Twoim wyzwaniem jest porozumienie się w kwestiach rodzicielskich, sposobie,  w jaki chcecie się rozstać czy podział majątku?

4. Masz chęć i gotowość, aby porozumieć się bez udziału Sądu z drugim rodzicem i wspólnie ustalić sposoby zadbania o Wasze dziecko.

5. Chcesz, aby Wasze dalsze relacje były oparte na wzajemnym poszanowaniu?


Oferuję też wsparcie dla wszystkich dzieci, tych małych i tych dużych, których rodzice lub opiekunowie rozstają się lub rozwodzą. 

1. Jesteś w sytuacji rozstania swoich rodziców lub opiekunów i doświadczasz strachu, złości, poczucia winy, wstydu,bezsilności…?

2. Ważne dla Ciebie jest aby wesprzeć obojga rodziców i jednocześnie zatroszczyć się o siebie?

3. Trudność sprawia Ci słuchanie, kiedy jedno z rodziców lub inna osoba obwinia lub oskarża drugiego rodzica ?

4. Czujesz bezradność, bezsilność a może beznadzieję?


Skontaktuj się ze mną TUTAJ

Wesprę Ciebie i Was w:

  1. Wyrażeniu niewyrażonych uczuć, które często są stłumione, przerzucane na innych lub “wygnane ” a przede wszystkim w odnalezieniu niezaspokojonych potrzeb.
  2. Transformacji złości, wstydu, poczucia winy czy obwiniania drugiej strony.
  3. Znalezieniu sposobów, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron w rozstaniu. Sformułowaniu i nazwaniu ustaleń, które zaopiekują relacje i kontakty.
  4. Pomogę we wzajemnym usłyszeniu i znalezieniu rozwiązań, które zadbają o potrzeby wszystkich stron.
  5. Przygotuję porozumienie w formie ugody mediacyjnej oraz wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd.

Oferuję: 

  • mediacje dla osób dorosłych (stacjonarnie lub online)
  • mediacje dla dzieci i młodzieży (stacjonarnie lub online)
  • wsparcie dla dzieci w rozstaniu (stacjonarnie lub online)
  • rozwiązywanie konfliktów – warsztaty (stacjonarnie lub online)
  • praktyczny kurs mediacji – cykl 12. dwudniowych warsztatów

Do zobaczenia w drodze do odbudowania mostu w relacji.