Metody pracy

Coaching

mottook2Coaching jest dla mnie wyjątkowym procesem, bo to właśnie dzięki coachingowi dziś sama jestem w miejscu, w którym zawsze chciałam być. Pomaganie i wspieranie innych, było w moim życiu od zawsze. Kiedyś realizowałam siebie pracując na etacie i choć miałam dużo swobody w działaniach to nieustająco szukałam swojego miejsca na ziemi. Dziś prowadząc swoja firmę, pracując z ludźmi i dla ludzi, mam dużo większe poczucie sensu i znaczenia mojej pracy.

Coaching to odkrywanie nieodkrytego i działanie z mocą. To proces, który wesprze Cię w rozwijaniu samoświadomości, braniu pogłębionej lekcji odpowiedzialności za to, co jest oraz rozwijaniu kreatywności w odnajdywaniu nowych strategii działania. Bo przecież jak powiedział Albert Einstein „Szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów”.

Coaching jest procesem, który może dodać Ci odwagi albo wiary. Jest drogą do odkrywania Twojego autentycznego JA. Musisz mieć jednak świadomość, że zmiana na poziomie postaw, czyli tego w co wierzysz i dlaczego w to wierzysz, wymaga czasu. Jest to pogłębiony proces, wymagający trwałej zmiany wiążącej się ze zmianą Twoich nawyków. Według najnowszych badan Dr Philippie Lally z Uniwersytetu w Londynie, na wykształcenie nowego nawyku potrzeba średnio ponad 2 miesięcy – ok. 66 dni. Rozpiętość jest jednak dużo większa i może to być między 18 a 254 dni. Jak będzie u Ciebie? 

 

 

 

Coaching zespołów

ost

Coaching zespołowy jest przeznaczony dla zespołów: zarządczych, projektowych oraz wszystkich kluczowych zespołów w organizacji. Klientem jest zawsze cały zespół wraz z jego liderem. Coaching zespołowy to proces ukierunkowany na wsparcie ludzi w dokonywaniu zmian, których sami chcą dokonać.

Ta forma rozwoju ma za zadanie wydobyć drzemiący w zespole potencjał, pomóc w nazwaniu i uświadomieniu trudności i ograniczeń przy realizacji celów, a następnie w odnalezieniu sposobów na ich przezwyciężenie. Najczęściej coaching jest przeprowadzany w  trakcie codziennych prac, takich jak spotkania operacyjne czy sesje strategiczne. 

Szkolenia

mottook3Projektuję szkolenia w taki sposób aby uczestnik miał duże poczucie sensu i jasności po co i dlaczego będzie mu przydatna nowa wiedza oraz jak wdrożyć nowe umiejętności do swojego życia. 

Zaczynam od przygotowania procesu i precyzyjnego określenia celów. Korzystam z obserwacji, analizy, wywiadów oraz pogłębionej diagnozy kompetencyjnej 360 stopni.

Prowadząc szkolenia korzystam z aktywnych metod uczenia się. Jestem przekonana, że w uczeniu się osób dorosłych, teoria ma następować po praktyce, a nigdy na odwrót. Dlatego podczas szkoleń zaproponuję Ci analizę własnych zachowań w celu zmiany na takie, które będą bardziej skuteczne.

Zamiast prezentacji multimedialnych używam własnoręcznie przygotowanych flipchartów, które dużo skuteczniej wspierają proces uczenia się.

Do pomiaru efektywności szkoleń używam modelu Kirkpatricka.

 

Koncepcja Nonviolent Communication (NVC)

mottook4

Z koncepcją Nonviolent Communication zwaną w Polsce komunikacją bez przemocy lub komunikacja empatyczną, spotkałam się po raz pierwszy w 2008 roku. Szukałam wtedy odpowiedzi na pytanie: co zrobić, aby być wspierającą mamą. I czego na pewno nie robić, aby zbudować autentyczną i bliską relację, z najważniejszą osobą na świecie, z moja córką. Wraz z odpowiedzią przyszła do mnie idea świadomej komunikacji dr. Marshalla Rosenberga.

Dwa podstawowe założenia, na których opiera się ta koncepcja, są mi szczególnie bliskie. Po pierwsze, że wszystko to co robimy, jest próbą zaspokojenia naszych potrzeb. A po drugie, że ludzie chętnie wniosą swój wkład we wzbogacanie życia innych, jeśli mogą to zrobić z własnej, nieprzymuszonej woli.

Od jakiegoś dłuższego już czasu, zaprzestałam projektować własne oczekiwania wobec innych ludzi i tego jak się mają zachować. Dzięki temu mam dużo więcej komfortu i przestrzeni w sobie na inne, nowe, nieznane mi strategie działania.

Od 2011 dzielę się koncepcją komunikacji empatycznej, wprowadzając ją wśród ludzi, którzy są gotowi na tę zmianę.

 

Jak rozumiem mediacje?

mottook1

  • Mediacje mają sens wyłącznie wtedy, gdy uczestnicy wyrażają dobrowolną wolę spotkania się w obecności mediatorki.

  • Wszystko co zostanie powiedziane w trakcie mediacji jest poufne.

  • Mediatorka nie jest sędzią, nie wyraża swoich opinii.

  • Rolą mediatorki jest transformacja zdań wypowiadanych przez uczestnika na potrzeby osoby je wyrażającej oraz dbałość o proces mediacji.

  • Mediatorka prosi o odzwierciedlenie potrzeb, które wyraża druga osoba, by upewnić się, że informacja została usłyszana.

  • Mediatorka wspiera proces przeformułowania niejasnych i niewyraźnych życzeń na takie, które są możliwe do zrealizowania.

  • Każdy uczestnik procesu, również mediatorka, może przerwać mediacje w każdej chwili.

  • Podstawą procesu mediacji jest poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu, jeśli ktoś poczuje się czymś zagrożony - biorąc odpowiedzialność za siebie mówi o tym.